Політика конфіденційності використовується щодо всіх відомостей, одержуваних онлайн-журналом «BiznesCat.com» про відвідувачів у період використання ними ресурсу «BiznesCat.com», його субдоменів, програмного забезпечення.

1. Терміни

У представленій Політиці застосовуються такі терміни:

 1. Адміністрація Онлайн-журналу «BiznesCat.com» – співробітники, які мають повноваження керувати Онлайн-журналом «BiznesCat.com». Вони займаються підготовкою і проведенням обробки відомостей, що визначають мети таких дій, склад інформації, що підлягає обробці.
 2. Персональні дані - інформація, яка прямо або опосередковано має відношення до певної фізособи, яка виступає її суб'єктом.
 3. Обробкою інформації називають дії, які вчиняються із застосуванням спеціалізованих засобів автоматизації або без їх використання. До них відносяться збір, фіксування, приведення до системи, зберігання, оновлення, поширення, блокування, знищення.
 4. Конфіденційність - вимога про недопущення поширення інформації без отримання згоди її суб'єкта та наявності законних на те підстав. Такі вимоги в обов'язковому порядку повинні дотримуватися операторів та іншими особами, які отримали доступ до відомостей.
 5. Ресурс Онлайн-журнал «BiznesCat.com» представляє сукупність взаємопов'язаних сторінок, які розташовані в інтернеті з унікальною адресою домену BiznesCat.com, а також його субдоменах.
 6. Субдоменами називають сторінки, розміщені на доменів 3-го рівня, що належать ресурсу Онлайн-журнал «BiznesCat.com» та інші тимчасові сторінки, в нижній частині яких розміщені контакти Адміністрації.
 7. Користувач або відвідувач Онлайн-журналу «BiznesCat.com» – особа, яка отримала доступ до Онлайн-журналу «BiznesCat.com» за допомогою інтернету і використовує відомості і матеріали цього ресурсу.
 8. Cookies – інформаційні фрагменти маленького розміру, які відправляються за допомогою веб-сервера і зберігаються на пристрої відвідувача. Такий файл направляється серверу в http-запиті при кожному завантаженні сайту.
 9. IP-адреса-мережева адреса вузла, який є унікальним. За допомогою нього відвідувач отримує доступ на BiznesCat.com.

2. Загальні положення

 1. При використанні онлайн-журналу «BiznesCat.com» відвідувач автоматично погоджується з представленою Політикою конфіденційності та з умовами обробки.
 2. Якщо відвідувач не погоджується з пунктами Політики конфіденційності, він повинен негайно перестати користуватися Онлайн-журналом «BiznesCat.com».
 3. Представлена Політика конфіденційності діє відносно Онлайн-журналу «BiznesCat.com». BiznesCat.com не контролює ресурси 3-їх осіб і, відповідно, не відповідає за ті з них, на які можна здійснити перехід за посиланнями, розміщеними в Онлайн-журналі «BiznesCat.com».
 4. Адміністрація не перевіряє достовірність відомостей, що надаються відвідувачами сайту.

3. Предмет політики

3.1. Представлена Політика конфіденційності фіксує обов'язки Адміністрації Онлайн-журналу «BiznesCat.com» щодо нерозголошення, а також захисту конфіденційності відомостей, що надаються відвідувачем в процесі реєстрації на ресурсі Онлайн-журнал «BiznesCat.com» і при підписці на інформаційну розсилку допомогою e-mail.

3.2. Особиста інформація, обробка якої дозволена на підставі представленої Політики конфіденційності, передається відвідувачем за допомогою внесення в форми в онлайн-журналі «BiznesCat.com». вона включає:

 1. ПІБ відвідувача;
 2. номер телефону;
 3. адреса e-mail;
 4. у разі необхідності - місце проживання, а також фотографія.

3.3. BiznesCat.com здійснює захист всіх відомостей, що передаються автоматично в момент відвідування ресурсу:

 • ip-адреса;
 • відомості про інтернет-браузер;
 • cookies;
 • час відвідування;
 • url-адреса попередньої сторінки.

Для шифрування BiznesCat.com застосовує протокол https на посилання на журнал. (https://biznescat.com/)

Відключаючи cookies, відвідувач може зіткнутися з неможливістю отримати доступ до деяких частин сайту, що вимагають авторизації.

BiznesCat.com збирає статистичні дані щодо ip-адрес відвідувачів ресурсів. Ці відомості застосовуються, щоб запобігти, виявити і вирішити техпроблеми.

3.4. Будь-які інші відомості підлягають надійному зберіганню та захисту. Вони не поширюються, за винятком ситуацій, передбачених законами України.

4. Цілі збору відомостей

Інформація відвідувачів сайту може використовуватися Адміністрацією в певних цілях:

 1. Ідентифікація і подальша авторизація відвідувача, який зареєстрований на ресурсі Онлайн-журналу «BiznesCat.com».
 2. Надання відвідувачам доступу до особистих даних в Онлайн-журналі «BiznesCat.com».
 3. Встановлення зворотного зв'язку з відвідувачем, в тому числі за допомогою повідомлень і запитів, які стосуються використання Онлайн-журналу «BiznesCat.com», їх обробки запитів та заяв.
 4. Визначення місця, де знаходиться відвідувач, щоб забезпечити безпеку і запобігти шахрайські дії.
 5. Щоб підтвердити достовірність, а також повноту персональних відомостей, які були надані відвідувачем.
 6. Створення облікового запису для користування певними частинами ресурсу Онлайн-журнал «BiznesCat.com» у випадках, коли Користувач погоджується на його створення.
 7. Розсилка повідомлень на e-mail користувачів.
 8. Надання якісної техпідтримки при появі проблем, обумовлених використанням ресурсу онлайн-журнал «BiznesCat.com».
 9. Надання відвідувачеві за умови його згоди спецпропозицій, розсилки новин та іншої інформації від імені ресурсу онлайн-журнал «BiznesCat.com».

5. Способи і терміни обробки

 1. Термін обробки даних вважається необмеженим. Обробка проводиться будь-яким способом, який не суперечить чинному законодавству. При цьому інформація може оброблятися в інформаційних системах із застосуванням спеціалізованих засобів для автоматизації або без них.
 2. Інформація про відвідувачів сайту може передаватися органам влади України тільки в ситуаціях і в порядку, зафіксованих в законах України.
 3. Якщо інформація буде втрачена або розголошена, Адміністрація має право не доносити відомості про це до користувачів.
 4. Адміністрація Онлайн-журналу «BiznesCat.com» приймає всі організаційні, а також технічні заходи, щоб захистити інформацію від неправомірного використання, а також видалення, копіювання, зміни, блокування, розповсюдження та інших незаконних дій з боку 3-їх осіб.
 5. Спільно з відвідувачами Адміністрація ресурсу «BiznesCat.com» вживає заходи, необхідні, щоб запобігти збитки та інші негативні наслідки, які викликані втратою і розголошенням інформації про Користувача.

6. Права відвідувачів сайту

Відвідувачі мають право:

 1. Самостійно вирішувати надавати відомості, які необхідні для користування ресурсом Онлайн-журнал «BiznesCat.com», а також погоджуватися на обробку персональних даних.
 2. Оновлювати, доповнювати надані раніше відомості при зміні даних.
 3. Отримувати від Адміністрації ресурсу відомості, що стосуються обробки даних, якщо це ніяк не обмежується законодавством України.
 4. Уточнювати інформацію, вимагати її блокування або знищення, якщо відомості виявилися неповними, неактуальними або отримані незаконно. Також такі дії можна зробити при відсутності відповідності поданим цілям обробки даних.
 5. Вживати законодавчо дозволених заходів для захисту власних прав.

Щоб скористатися власними правами, користувачі повинні виявити своє бажання, звернувшись на e-mail Адміністрації.

7. Обов'язки Адміністрації

В обов'язки Адміністрації входить:

 1. Використання отриманих відомостей може здійснюватися виключно в цілях, представлених в Політиці.
 2. Забезпечення збереження конфіденційних даних, їх таємниці. Адміністрація не може розголошувати відомості, не отримавши на це попередню згоду в письмовому вигляді, а також продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати їх іншими способами за винятком ситуацій, які передбачені законодавством.
 3. Вжиття запобіжних заходів, що допомагають захистити конфіденційність даних згідно з традиційними правилами, які встановлені діловим оборотом.
 4. Блокування інформації конкретного відвідувача при отриманні відповідного звернення від нього або його представника і при зверненні органів, уповноважених на захист прав відвідувачів, під час перевірки або при виявленні недостовірності інформації або неправомірності дій.

8. Відповідальність сторін

Адміністрація при невиконанні власних зобов'язань відповідає за збитки, які отримані користувачами через неправомірне використання інформації. Відповідальність визначається російськими законами. Відповідальність не настає, коли розголошення даних визначено законами і в ситуаціях, зазначених далі.

Якщо втрачені або розголошені конфіденційні відомості, відповідальність Адміністрації не настає в наступних випадках:

 1. відомості стали публічно доступні до того, як були отримані адміністрацією Онлайн-журналу «BiznesCat.com»;
 2. дані були надані третій стороні до моменту їх надання Адміністрації сайту;
 3. розголошення інформації було допущено при наданні згоди її власника.

Відвідувач відповідальний за дотримання вимог, зафіксованих в російських законах і за зміст і форму відомостей.

Відвідувач розуміє, що за дані, до яких він отримав доступ при використанні ресурсу BiznesCat.com відповідальність несе той, хто такі дані надав.

Користувач визнає, що дані, доступні як частина Онлайн-журналу «BiznesCat.com» можуть бути інтелектуальною власністю. Її права можуть підлягати захисту і належати іншим особам, партнерам, а також рекламодавцям, які розмістили ці відомості на сайті.

Користувач не має права змінювати, передавати в оренду, а також за умовами позики, продавати, розповсюджувати, а також створювати будь-які роботи на підставі інформації або її частини, розміщеної на сайті. Виняток – випадки, коли подібні дії дозволені в письмовому вигляді власниками даних за допомогою підписання окремої угоди.

Текстові матеріали, які розміщені в онлайн-журналі «BiznesCat.com», можуть поширюватися тільки в разі вказівки посилання на ресурс BiznesCat.com.

Адміністрація Онлайн-журналу «BiznesCat.com» не відповідальна за збитки та шкоду користувачів, які утворилися внаслідок ситуацій, коли відомості з ресурсу або пересилаються через нього видалені, відсутня можливість їх збереження, або стався збій.

Адміністрація ресурсу не відповідальна за збитки, які відбулися з наступних причин:

 1. при використанні сайту і його сервісів, а також при неможливості їх використання;
 2. при несанкціонованому доступі до відомостей відвідувачів;
 3. треті особи повели себе певним чином або висунули будь-які заяви.

Адміністрація онлайн-журналу не відповідає за дані, розміщені на ресурсі, в тому числі за відомості, які знаходяться під захистом авторських прав, якщо не отримано згоду автора на це.

9. Вирішення спорів

Перш ніж звертатися в судові органи щодо спорів, які виникають при взаємовідносинах відвідувачів і Адміністрацію сайту, обов'язково скласти претензію. Зробити це можна письмово або електронно, виявивши бажання добровільно врегулювати спір.

Після отримання претензії протягом тридцяти днів її одержувач повинен повідомити заявника про результати її розгляду. Повідомлення оформляється письмово або електронно.

Якщо мирну угоду досягнуто не буде, суперечка передається до арбітражного суду міста Києва. До представленої політики застосовуються чинні закони України.

10. Додаткові умови

Адміністрація Онлайн-журналу «BiznesCat.com» має право змінювати умови представленої Політики, не чекаючи згоди користувачів.

Нова редакція Політики набирає законної сили після її розміщення на ресурсі онлайн-журнал «BiznesCat.com», якщо інше не зазначено в новій редакції документа.

Пропозиції та питання, що стосуються умов представленої Політики конфіденційності, можуть бути надіслані електронною поштою на адресу Адміністрації.

Україна, м. Київ

Сергій Косенков


📌 Сергій Косенков

Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.


Підписуйтесь на наш канал в Telegram


Додати коментар


Захисний код
Оновити